SEO: zoekmachine-optimalisatie van uw website

De score in Google en andere zoekmachines wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop een site gemaakt is. Het is dus belangrijk om een website te optimaliseren voor zoekmachines. Hiervoor wordt vaak de Engelse term SEO (search engine optimalization) gebruikt.

Er zijn veel manieren om de score van een site in Google te beïnvloeden, waarvan sommige verboden zijn omdat het neerkomt op 'valsspelen'. Argos Media gebruikt nooit technieken die door Google verboden zijn of die zich in een grijs gebied bevinden. Gelukkig zijn er genoeg toegestane manieren om effectief de positie van een website te verbeteren.

Hoog scoren is makkelijker met unieke namen, producten en diensten

Hoe specifieker de zoekterm, hoe groter de kans op een hoge positie in Google. En dat hangt vaak samen met het type product of dienst, want de zoektermen zijn meestal gerelateerd aan producten of diensten. Hoe unieker het product of de dienst waarnaar gezocht wordt door surfers, hoe gemakkelijker het is om met uw site een goede score in Google te bemachtigen.

Helaas: de meeste producten en diensten zijn niet uniek...

Het probleem is dat de meeste producten en diensten die op websites worden aangeboden verre van uniek zijn. En dus woedt er een harde strijd met vele concurrenten om de goede posities voor populaire zoektermen. Deze strijd wordt gevoerd op verschillende fronten: website-techniek, website-inhoud en website-marketing. Argos Media kan u helpen bij uw strijd om goede Google-posities. 

Drie vormen van zoekmachine-optimalisatie

De technische optimalisatie is altijd onderdeel van onze dienstverlening. We zullen dus altijd een site zo bouwen dat deze goed wordt gewaardeerd door Google en zo snel mogelijk functioneert. Hiervoor gebruiken we steeds de nieuwste technieken en inzichten. Technische SEO is dus altijd inbegrepen bij elke website.

Hierbij moet wel worden gesteld dat webtechniek veroudert en dat de manieren waarop Google en andere zoekmachines websites indexeren en waarderen continu verandert. Daarom is het ook belangrijk om na enkele jaren een website grondig te herzien of opnieuw te bouwen, zodat weer optimaal wordt aangesloten bij hoe de zoekmachines op dat moment te werk gaan.

Naast de techniek is er ook de inhoudelijke optimalisatie voor zoekmachines. Het gaat hierbij om te zorgen dat de inhoud van uw site (dus tekst, maar ook afbeeldingen en de indeling van de informatie) zo goed scoort in Google. Dit werk kunt u deels zelf doen via het CMS, als u daar tijd in wilt steken.

U moet echter wel goed weten wat u schrijft en hoe u dat doet. Als je niet goed weet wat je doet is de kans namelijk aanwezig dat uw Google-positie juist verslechtert, in plaats van verbetert.

Ook zijn er diverse meer technische trucjes die u (via het CMS) kunt toepasssen om de score in Google te optimaliseren. Wij helpen u graag op weg hiermee of nemen het voor onze rekening.

De ranking in Google wordt ook beïnvloed door externe factoren. Op sommige daarvan heeft u geen invloed; op uw concurrenten bijvoorbeeld, of op de wijze waarop Google websites waardeert. Maar de score van uw site kunt u wel beïnvloeden via zaken als inkomende (verwijzende) links vanaf andere websites, activiteiten via social media, weblogs, etc.

Kort kezegd: hoe meer er gelinkt wordt vanaf andere sites naar uw site, hoe hoger de ranking van uw site. Google gaat er namelijk vanuit dat uw populariteit wel een reden zal hebben en zal daarom uw site beter waarderen. Helaas is het niet helemaal zo simpel, want de kwaliteit en aantallen van de verwijzende sites is van groot belang. Zoveel mogelijk externe linkjes regelen via allerlei trucjes zal uw positie eerder verlagen dan verhogen.

Hoewel er geen directe relatie is tussen adverteren in Google (via Google Adwords) en de ranking in de gewone "organische" zoekresultaten, kan adverteren wel indirect ervoor zorgen dat de gewone positie verbetert. Los daarvan kan adverteren natuulijk ook nuttig zijn om bekendheid en verkopen te genereren.

Argos Media is u graag van dienst met de marketingaspecten van zoekmachine-optimalisatie. Dit doen wij door middel van consultancy en/of het uitvoeren van praktische werkzaamheden. Bij grote en/of complexe opdrachten kunnen we daarbij eventueel gespecialiseerde partners inschakelen.