Blog Nieuws, achtergrondinformatie en blogartikelen

De haken en ogen van zoekmachine-optimalisatie (SEO)

De score in Google en andere zoekmachines wordt voor een groot deel bepaald door de manier waarop een site gemaakt is. Het is dus belangrijk om een website te optimaliseren voor zoekmachines. Hiervoor wordt vaak de Engelse term SEO (search engine optimalization) gebruikt.

Er zijn veel manieren om de score van een site in Google te beïnvloeden, waarvan sommige verboden zijn omdat het neerkomt op ‘valsspelen’. Argos Media gebruikt nooit technieken die door Google verboden zijn of die zich in een grijs gebied bevinden. Gelukkig zijn er genoeg toegestane manieren om effectief de positie van een website te verbeteren.

Goed scoren is makkelijker met unieke namen, producten en diensten

Hoe specifieker de zoekterm, hoe groter de kans op een hoge positie in Google. En dat hangt vaak samen met het type product of dienst, want de zoektermen zijn meestal gerelateerd aan producten of diensten. Hoe unieker het product of de dienst waarnaar gezocht wordt, hoe gemakkelijker het is om daarmee een goede score in Google te bemachtigen. Het is supersimpel om bovenaan in Google te staan als u jassen voor wolven zou verkopen (om een bizar voorbeeld te gebruiken), want u zult de enige aanbieder zijn. Verkoopt u echter damesjassen die geen unique selling points hebben, dan kunt u een toppositie in die branche met moordende concurrentie wel vergeten. Tenzij u over héél veel geld, tijd en de beste specialisten beschikt en dan nog zal uw positie per dag verschillen.

Helaas: de meeste producten en diensten zijn niet uniek…

Het probleem is dat de meeste producten en diensten die op websites worden aangeboden verre van uniek zijn. En dus woedt er een harde strijd met vele concurrenten om de goede posities voor populaire zoektermen. Deze strijd wordt gevoerd op verschillende fronten: website-techniek, website-inhoud en website-marketing. Argos Media kan u helpen bij uw strijd om goede Google-posities.

Drie vormen van zoekmachine-optimalisatie

1. Technische optimalisatie

De technische optimalisatie is altijd onderdeel van onze dienstverlening. We zullen dus altijd een site zo bouwen dat deze goed wordt gewaardeerd door Google en zo snel mogelijk functioneert. Hiervoor gebruiken we steeds de nieuwste technieken en inzichten. Technische SEO is dus altijd inbegrepen bij elke website.

Hierbij is het wel zo dat zowel webtechniek en als de manieren waarop Google en andere zoekmachines websites indexeren en waarderen continu veranderen. Daarom is het ook belangrijk om na enkele jaren een website grondig te herzien of opnieuw te bouwen, zodat weer optimaal wordt aangesloten bij hoe de zoekmachines op dat moment te werk gaan.

2. Inhoudelijke SEO

Naast de techniek is er ook de inhoudelijke optimalisatie voor zoekmachines. Het gaat hierbij om te zorgen dat de inhoud van uw site (dus tekst, maar ook afbeeldingen en de indeling van de informatie) zo goed mogelijk scoort voor de termen die voor u belangrijk zijn. Dit werk kunt u deels zelf doen via het CMS, als u daar tijd in wilt steken.

Je moet echter wel weten wat je schrijft en hoe je dat doet. Als je niet goed weet wat je doet is de kans namelijk aanwezig dat de Google-positie juist verslechtert, in plaats van verbetert.

Wij installeren standaard een SEO-plugin die de basis-SEO automatisch verzorgt. Via de plugin kunt u zelf de puntjes op de i gaan zetten als u wilt. Wij helpen u graag op weg hiermee, of verzorgen het voor u.

3. Marketing-SEO

De ranking in Google wordt ook beïnvloed door externe factoren. Op sommige daarvan heeft u geen invloed; op uw concurrenten bijvoorbeeld, of op de wijze waarop Google websites waardeert. Maar de score van uw site kunt u wel beïnvloeden via zaken als inkomende (verwijzende) links vanaf andere websites, activiteiten via social media, blogs, et cetera.

Hoe meer er gelinkt wordt vanaf andere sites naar uw site, hoe hoger de ranking van uw site. Google gaat er namelijk vanuit dat uw populariteit wel een reden zal hebben en zal daarom uw site beter waarderen. Daarbij is wel de kwaliteit van de verwijzende sites van groot belang. Domweg zoveel mogelijk externe linkjes regelen zoals in vroeger jaren veel werd gedaan (en toen inderdaad ook effect had) zal uw positie tegenwoordig eerder verlagen dan verhogen. Ga dus niet in op aanbiedingen van bedrijven die beweren uw Google-score te kunnen verbeteren via links op andere sites.

Hoewel er geen directe relatie is tussen adverteren in Google (via Google Adwords) en de ranking in de gewone “organische” zoekresultaten, kan adverteren wel indirect ervoor zorgen dat de gewone positie verbetert. Los daarvan kan adverteren natuulijk ook nuttig zijn om bekendheid en verkopen te genereren.

Gouden bergen? Niet bij ons.

Er zijn “experts” die topposities beloven als je gebruik maakt van hun diensten. Vaak bieden dit soort bedrijfjes zich aan via telefoon of e-mail. Er zijn nogal wat beunhazen in deze branche, die hun beloftes niet waar kunnen maken en/of gebruik maken van door Google verboden of inmiddels achterhaalde technieken. Bureaus die “hoge posities” garanderen kunt u dus beter mijden!

Wij zullen nooit onrealistische verwachtingen scheppen. Posities kunnen gewoon niet gegarandeerd worden. Ze veranderen continu en zijn altijd afhankelijk van de gebruikte zoektermen, de technieken die Google op dat moment hanteer, de scores van uw concurrenten en steeds meer ook (dat weten veel mensen niet) van uw eigen surfgedrag. En dat “uw” heeft ook betrekking op anderen die van hetzelfde IP-adres gebruikmaken, zoals huis- of bedrijfsgenoten. Met andere woorden als ik zelf iets zoek in Google en ik vind een bepaald resultaat op pagina 2 op de 3e positie, dan kan het zomaar zo zijn dat u datzelfde woord pas vindt op pagina 3, op de 6e positie. En dat die posities een week later heel anders zijn.

Kortom: “uw positie in Google” of “uw score in Google” bestaat domweg niet. Google-resultaten verschillen per moment, per locatie, per apparaat, per gebruiker, per browser, per surfhistorie. Wel kun je trends en gemiddelden herleiden, als je tenminste rekening houdt met deze variabelen. Maar dat is iets voor ander artikel.